Skalor


Skala Bb moll: Bb - C - Db - Eb - F - Gb - Ab - Bb -

Visa ackord som passar till Bb Moll skala <- Klicka!

Visa skala Bb Moll på en gitarr   Visa skala Bb Moll på ett piano

Transponera skala Bb moll
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg upp
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg ner

Tillbaks


Visa den här skalan med ISS toner (A# Moll)