Skalor


Skala A dur transponerad till skala G# dur:
G# - A# - C - C# - D# - F - G - G# -

Visa ackord som passar till G# Dur skala <- Klicka!

Visa skala G# Dur på en gitarr   Visa skala G# Dur på ett piano

Transponera skala G# dur
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg upp
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg ner

Tillbaks


Visa den här skalan med ESS toner (Ab Dur)