Skalor


Skala G# dur transponerad till skala C# dur:
C# - D# - F - F# - G# - A# - C - C# -

Visa ackord som passar till C# Dur skala <- Klicka!

Visa skala C# Dur på en gitarr   Visa skala C# Dur på ett piano

Transponera skala C# dur
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg upp
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg ner

Tillbaks


Visa den här skalan med ESS toner (Db Dur)