- JulRecept - Julkort - JulSnaps - Snapsvisor - Skicka ett e-julkort - Rimlexikon - Julgodis - Juklappstips -
Mereca

Fas I/II-studiens utfall för medianöverlevnaden i njurcancer lovar mycket gott inför den större Fas II-studien MERECAS utfall som ska presenteras under Q3 2019


Av http://immunicum.se/wp-content/uploads/2018/04/20180411_Immunicum-Investor-Event-Presentation_Stockholm.pdf framgår på sidan 14 att det var 3 av 11 patienter som inte uppnådde jämförelsedatans medianöverlevnad på 15-16 månader, medan övriga 8 gjorde det med råge så att medianöverlevnaden för hela gruppen blev hela 48 månader vilket motsvarar en i cancersammanhang enormt kraftig medianöverlevnadseffekt på ca 2.7-2.8 år.


Slumpfaktorer m m kan dock påverka en så liten studie relativt mycket, men t o m även om man korrigerar för en antagen enorm tur i utfallet och därför tar bort alla de 4 bästa utfallen i Immunicums Fas I/II-studie i njurcancer så skulle medianöverlevnaden för de 7 återstående patienterna ändå bli ca 24 månader, dvs ca 8-9 månader längre än jämförelsedatan, vilket fortfarande skulle vara ett mycket bra utfall som om det hade uppnåtts i en stor Fas III-studie skulle var fullt tillräckligt för marknadsgodkännande m a p effekten. En storsäljare inom cancer sedan många år angiogeneshämmaren Avastin blev med en mycket sämre biverkningsprofil marknadsgodkänt trots en medianöverlevnadeffekt på endast omkring 1-3 månader i några olika cancerindikationer.

Bl a eftersom olika individers immunförsvar varierar blir effekten av ilixadencel även varierande mellan olika patienter inom en behandlad grupp. Eftersom Immunicum även har visat att många cancerpatienter har fått en betydande infiltration av tumörspecifika T-celler i cancertumörerna som tydliggör den önskade verkningsmekanismen av ilixadencel i praktiken så minskar det risken kraftigt för att det väldigt positiva utfallet i Fas I/II-studien helt skulle bero på slumpen. 

En intuitiv slutsats, utan att försöka räkna noga på detta matematiskt, bör därför vara att sannolikheten för att MERECA-utfallet dvs den större Fas II-studien i njurcancer ska bli lyckosamt (t ex minst 4 månaders medianöverlevnadseffekt (mitt eget subjektiva väntevärde är i nuläget kring 8 månader -2 års medianöverlevnadseffekt)) är åtminstone över 50 %, vilket räcker för att implicera en mycket gynnsam risk/reward att syna utfallet som ska presenteras under Q3 2019 i synnerhet eftersom ilixadencels verkningsmekanism är tillämpbar på i stort sett alla cancerindikationer med solida tumörer och bolagsvärdet fortfarande och troligen länge till endast är en liten bråkdel av vad en sådan framgång i MERECA skulle motivera och Big Pharma skulle då om inte förr högst sannolikt vara väldigt intresserade av att inlicensiera ilixadencel. 


.

.
.