Snapsvisor och nubbevisor till kräftskivan! -> 
.

 

Långsiktigt utfall för löparns analysaktier 1999-2015 finns här.Tobii


Artikel om Tobii och VR, "Tobii's Poised For Big Wins In VR Eye Tracking".


Tobiis Q2-rapport 2018 publicerades 20 juli och den visade bl a en tillväxt på 16 % i Dynavox och Pros sammanlagda omsättning och betydligt större sammanlagt rörelseresultat jämfört med samma kvartal i fjol. 
Techs genombrott inom VR intäktsmässigt kan fortfarande väntas ske Q4 2018 eller under 2019. Antalet kundprojekt ökade ytterligare under Q2.
Kassaflödet förbättrades kraftigt under Q2 2018 jämfört med samma kvartal året innan.
Kassan uppgick till 406.8 Mkr 30 juni 2018.ExpreS2ion Biotech Holding


Den största triggern är ett uppnått avtal (enligt målet senast februari 2019) för AdaptVacs HER2 bröstcancerprojekt, eller för hela den VLP-baserade teknologiplattformen, vilket mest sannolikt skulle medföra ett mycket stort kurslyft, hur stort är givetvis mycket beroende av precis hur bra avtalet är.

ExpreS2ions VD presenterade bolaget på Sedermeradagen 15 maj och här kan den ses i efterhand.
Ett nyhetstelegram om presentationen, 
"Expres2ion Biotech vill hitta kommersiella partners för Adaptvac så tidigt som möjligt"
En mycket informativ intervju med VD i ExpreS2ion.
"Vi förväntar oss att se de första partner och avtal kring AdaptVacs teknologi och/eller projekt och vi förväntar oss även att identifiera ny teknologi med synergi till vår egen plattform, som ska kunna styrka vår position och öka vår andel i partnerprojekt."

Eftersom ExpreS2ion tidigare har gjort affärer med åtminstone ett par Big Pharma angående ExpreS2-plattformen bör de ha goda förutsättningar att även sälja in VLP-plattformen via sitt upparbetade nätverk. 
Ett avtal om ExpreS2ion/AdaptVacs banbrytande VLP-teknologi har potential att generera miljardvärden eftersom de affärer som har gjorts avseende projekt inom antikroppsrelaterade immunterapier inom cancer i tidig fas, inkl preklinisk fas, enbart i upfront har uppgått till miljardbelopp som nedanstående länkade artikel visar, och VLP-plattformen kan dessutom vara tillämpbar även inom andra indikationer, t ex allergi och som vanligt profylaktiskt vaccin mot olika infektionssjukdomar som influensa, malaria etc.  

Den vetenskapliga artikeln om ExpreS2ions/AdaptVacs HER2-projekt i bröstcancer finns här :
Observera t ex i introduktionen : 

" Monomeric proteins are generally weak immunogens
and simple subunit vaccines based on a soluble protein antigen in an adjuvant formulation have almost exclusively failed in clinical trials due to insufficient efficacy. In the context of anti-cancer vaccines multiple mechanisms moreover prevent induction of immune responses against self. Central T-cell tolerance prevent the egress of auto-reactive T cells from the thymus and the tumor environment imposes additional immune tolerogenic mechanisms to prevent induction of CD4+ T-helper cells."

Dvs enkla vacciner med proteiner eller peptider i lösning duger inte enligt all erfarenhet för att få ett starkt och adekvat immunsvar (jfr RhoVacs RV001 som tyvärr använder peptider i lösning) riktat mot kroppsegna proteiner pga thymuskörtelns viktiga funktion att hindra att immunsystemet angriper egna vävnader.
MEN med AdaptVacs VLP-teknologi dvs virusliknande partiklar där varje VLP har ett mycket stort antal tillfogade antigen kan detta gås runt och immunsystemet "luras" och fås att tillverka väldigt många antikroppar mot de presenterade antigenen som t ex HER2 !

"Contrary to monomeric proteins, surface of virus-like particles (VLPs) are highly immunogenic due to sharing key characteristics with live viruses."

Denna generella mycket viktiga fördel hos AdaptVacs VLP-teknologiplattform bör locka stora läkemedelsbolag till samarbete/avtal/uppköp.
Immunicum

Den förmodligen största triggern inom överskådlig tid är utfallet för medianöverlevnaden i Fas II-studien inom njurcancer som ska presenteras Q3 2019 och där bl a den höga konstaterade medianöverlevnaden i den genomförda mindre Fas I/II-studien med ilixadencel bör medföra en relativt god chans för framgång och i så fall ett betydande kurslyft och god chans för ett lukrativt avtal med Big Pharma.

Det intressantaste med verkningsmekanismen av ilixadencel är att dess främmande dendritiska celler som är aktiverade till att frisätta immunostimulerande faktorer, inkl kemokiner och cytokiner, kan injiceras i en i princip valfri solid tumör vilket i en kedja av reaktioner medför olika individuella tumörspecifika antigen utan att man behöver veta vilka blir presenterade för immunförsvaret så att T-celler kan lära sig att känna igen och sedan angripa cancercellerna, och detta med en i cancersammanhang mycket billig metod (vilket ju f ö i högsta grad även gäller ExpreS2ion/AdaptVacs VLP-teknologi men den senare är framför allt fokuserad på att "lura" B-celler att generera naturliga antikroppar mot olika valda antigen inom vitt skilda indikationer dvs inte endast cancer och dessutom även mot kroppsegna antigen).
Ilixadencel är i praktiken tänkt att användas i kombination med checkpointhämmare vilkas verkningsmekanismer kompletterar varandra, och därför ska enflerindikationsstudie i Fas Ib/II starta H2 2018 i icke småcellig lungcancer, huvud- och halscancer och magcancer samt GEJ-cancer (gastroesophageal junction adenocarcinoma).

Ett PM 18 juni 2018 inkluderade bl a en länk till en ny vetenskaplig review om ilixadencel.
23 juli 2018 kom ett PM där Immunicum meddelade att FDA godkänt protokollet som möjliggjorde starten av en utökad Fas Ib/II-multiindikations studie. Ur PM:et :

"Det utökade antalet patienter i Fas Ib-studien kommer både att bidra med mer värdefull data och öka möjligheten att kunna se tecken på klinisk aktivitet tidigare under studien säger Carlos de Sousa, VD för Immunicum. Bolaget har, som tidigare meddelats, finansiering fram till slutet av 2019 och kommer att tillhandahålla uppdateringar av utvecklingen i Fas Ib studien under innevarande år och under 2019, fortsätter de Sousa."

"Syftet med Fas II-studien är att påvisa en gynnsam effekt av ilixadencel i kombination med checkpointhämmare. Varje diagnos-grupp kommer att omfatta tillräckligt många patienter för att kunna visa en statistiskt signifikant skillnad i klinisk aktivitet mellan de olika behandlingsgrupperna."
http://immunicum.se/investerare-se/pressmeddelanden/press/?xml_id=2206572&xml_date=201807


Redeye har motiverat värde 20 kr per aktie enligt deras analys basscenario.PledPharma


Den största triggern inom överskådlig tid är sannolikt utfallet av Fas III-studien, men det ska presenteras först år 2020. Det finns rimligtvis även en chans till ytterligare licensavtal för PledOx dvs i USA och Europa kanske t o m innan Fas III-utfallet blir känt.


Sammanfattning om projekten, PM m m 


.