Snapsvisor och nubbevisor till kräftskivan! -> 
.

 

Långsiktigt utfall för löparns analysaktier 1999-2015 finns här.Tobii


Artikel om Tobii och VR, "Tobii's Poised For Big Wins In VR Eye Tracking".


ExpreS2ion Biotech Holding


Den största triggern är ett uppnått avtal (enligt målet senast februari 2019) för AdaptVacs HER2 bröstcancerprojekt, eller för hela den VLP-baserade teknologiplattformen, vilket mest sannolikt skulle medföra ett mycket stort kurslyft.


Immunicum

Den förmodligen största triggern inom överskådlig tid är utfallet för medianöverlevnaden i Fas II-studien inom njurcancer som ska presenteras Q3 2019 och där bl a den höga konstaterade medianöverlevnaden i den genomförda mindre Fas I/II-studien med ilixadencel bör medföra en relativt god chans för framgång och i så fall ett betydande kurslyft och god chans för ett lukrativt avtal med Big Pharma.

Det intressantaste med verkningsmekanismen av ilixadencel är att dess främmande dendritiska celler som är aktiverade till att frisätta immunostimulerande faktorer, inkl kemokiner och cytokiner, kan injiceras i en i princip valfri solid tumör vilket i en kedja av reaktioner medför olika individuella tumörspecifika antigen utan att man behöver veta vilka blir presenterade för immunförsvaret så att T-celler kan lära sig att känna igen och sedan angripa cancercellerna, och detta med en i cancersammanhang mycket billig metod.
Ilixadencel är i praktiken tänkt att användas i kombination med checkpointhämmare vilkas verkningsmekanismer kompletterar varandra, och därför ska enflerindikationsstudie i Fas Ib/II starta H2 2018 i icke småcellig lungcancer, huvud- och halscancer och magcancer.

Ett PM 18 juni 2018 inkluderade bl a en länk till en ny vetenskaplig review om ilixadencel.
Redeye har motiverat värde 20 kr per aktie enligt deras analys basscenario.

.