Omvandla WATT till faktisk kostnad per dag/månad/år vid konstant drift.   -> 
.

 

Långsiktigt utfall för löparns analysaktier 1999-2015 finns här.Tobii


Genombrott av Tobii Techs försäljning inom virtual reality kan väntas ske i slutet av 2018 och/eller under 2019. 
VD kommenterade 19 april : 
"Vi rör oss framåt i utvecklingsprojekten och vi kämpar ordentligt med att hinna möta efterfrågan från de absolut viktigaste kunderna som vi prioriterar." 
Artikel om Tobii och VR, "Tobii's Poised For Big Wins In VR Eye Tracking".


Tobiis Q2-rapport 2018 publiceras 20 juli och den bör bl a visa en fortsatt betydande förbättring i Dynavox och Pros sammanlagda omsättning och vinst jämfört med samma kvartal i fjol. ExpreS2ion Biotech Holding


Den största triggern är ett uppnått avtal (enligt målet senast februari 2019) för AdaptVacs HER2 bröstcancerprojekt, eller för hela den VLP-baserade teknologiplattformen, vilket sannolikt skulle medföra ett mycket stort kurslyft, hur stort är givetvis mycket beroende av hur bra avtalet är.

ExpreS2ion presenterar sin forskning avseende malaria- och bröstcancervacciner på två vetenskapliga konferenser i juni.

ExpreS2ions VD presenterade bolaget på Sedermeradagen 15 maj och här kan den ses i efterhand.
Ett nyhetstelegram om presentationen, 
"Expres2ion Biotech vill hitta kommersiella partners för Adaptvac så tidigt som möjligt"

En mycket informativ intervju med VD i ExpreS2ion.
"Vi förväntar oss att se de första partner och avtal kring AdaptVacs teknologi och/eller projekt och vi förväntar oss även att identifiera ny teknologi med synergi till vår egen plattform, som ska kunna styrka vår position och öka vår andel i partnerprojekt."

Eftersom ExpreS2ion har gjort affärer med åtminstone ett par Big Pharma angående ExpreS2-plattformen bör de ha goda förutsättningar att även sälja in VLP-plattformen via sitt upparbetade nätverk. 
Ett avtal om ExpreS2ion/AdaptVacs banbrytande VLP-teknologi har potential att generera miljardvärden eftersom de affärer som har gjorts avseende projekt inom enbart antikroppsrelaterade immunterapier inom cancer i tidig fas, inkl preklinisk fas, enbart i upfront kan uppgå till miljardbelopp som nedanstående länkade artikel visar, och VLP-plattformen kan dessutom vara tillämpbar även inom andra indikationer, t ex allergi och som vanligt profylaktiskt vaccin mot olika infektionssjukdomar som influensa, malaria etc.  

Den vetenskapliga artikeln om ExpreS2ions/AdaptVacs HER2-projekt i bröstcancer finns här :
Observera t ex i introduktionen : 

" Monomeric proteins are generally weak immunogens
and simple subunit vaccines based on a soluble protein antigen in an adjuvant formulation have almost exclusively failed in clinical trials due to insufficient efficacy. In the context of anti-cancer vaccines multiple mechanisms moreover prevent induction of immune responses against self. Central T-cell tolerance prevent the egress of auto-reactive T cells from the thymus and the tumor environment imposes additional immune tolerogenic mechanisms to prevent induction of CD4+ T-helper cells."

Dvs enkla vacciner med proteiner eller peptider i lösning duger inte enligt all erfarenhet för att få ett starkt och adekvat immunsvar (jfr RhoVacs RV001 som tyvärr använder peptider i lösning) riktat mot kroppsegna proteiner pga thymuskörtelns viktiga funktion att hindra att immunsystemet angriper egna vävnader.
MEN med AdaptVacs VLP-teknologi dvs virusliknande partiklar där varje VLP har ett mycket stort antal tillfogade antigen kan detta gås runt och immunsystemet "luras" och fås att tillverka väldigt många antikroppar mot de presenterade antigenen som t ex HER2 !

"Contrary to monomeric proteins, surface of virus-like particles (VLPs) are highly immunogenic due to sharing key characteristics with live viruses."

Denna generella mycket viktiga fördel hos AdaptVacs VLP-teknologiplattform bör locka stora läkemedelsbolag till samarbete/avtal/uppköp.
Immunicum

Den förmodligen största triggern inom överskådlig tid är utfallet för medianöverlevnaden i Fas II-studien inom njurcancer som ska presenteras Q3 2019 och där bl a den höga konstaterade medianöverlevnaden i den genomförda mindre Fas I/II-studien med ilixadencel bör medföra en relativt god chans för framgång och i så fall ett betydande kurslyft och god chans för ett lukrativt avtal med Big Pharma.
Det intressantaste med verkningsmekanismen av ilixadencel är att dess främmande dendritiska celler som är aktiverade till att frisätta immunostimulerande faktorer, inkl kemokiner och cytokiner, kan injiceras i en i princip valfri solid tumör vilket i en kedja av reaktioner medför olika individuella tumörspecifika antigen utan att man behöver veta vilka blir presenterade för immunförsvaret så att T-celler kan lära sig att känna igen och sedan angripa cancercellerna, och detta med en i cancersammanhang mycket billig metod (vilket ju f ö i högsta grad även gäller ExpreS2ion/AdaptVacs VLP-teknologi men den senare är framför allt fokuserad på att "lura" B-celler att generera naturliga antikroppar mot olika valda antigen inom vitt skilda indikationer dvs inte endast cancer och dessutom även mot kroppsegna antigen).
Ilixadencel är i praktiken tänkt att användas i kombination med checkpointhämmare vilkas verkningsmekanismer kompletterar varandra, och därför ska en flerindikationsstudie i Fas Ib/II genomföras i icke småcellig lungcancer, magcancer och huvud- och halscancer.

Ett PM 18 juni 2018 har bl a en länk till en ny vetenskaplig review om ilixadencel.


Redeye har motiverat värde 20 kr per aktie enligt deras analys basscenario.


PledPharma


Den största triggern inom överskådlig tid är sannolikt utfallet av Fas III-studien, men det ska presenteras först år 2020. Det finns rimligtvis även en chans till ytterligare licensavtal för PledOx dvs i USA och Europa kanske t o m innan Fas III-utfallet blir känt.


Sammanfattning om projekten, PM m m 


.