Beskriver hur länge en viss vara ska grillas   -> 
.