Snapsvisor och nubbevisor till kräftskivan! -> 
.

 

 Mina egna aktieinnehav uppräknade nedan på denna sida analyseras och kommenteras på denna sajt. 
Immunicum och WntResearch väntas presentera mycket intressanta effektresultat avseende bolagens Fas II-studier första veckan i september 2019 respektive sommaren 2020.
Immunicum ska presentera top-line-data från den viktiga njurcancerstudien i Fas II MERECA första veckan i september 2019. I maj 2019 tecknade anställda till marknadsmässigt pris optioner för sammanlagt ca 0.7 Mkr vilka inte är bra tajmade om MERECA (mot min förmodan) skulle misslyckas. Av dessa svarade VD, CSO och CFO för ca 0.4 Mkr tillsammans. Detta visar att de bedömde risk/reward att syna MERECA-utfallet som gynnsamt.
Varför Immunicums MERECA-utfall har enligt min bedömning en stor framgångschans är noga utrett här :
I både Immunicum och WntResearch bedömer jag risk/reward att syna effektresultat som väldigt  gynnsamt, naturligtvis förutsatt rimliga portföljandelar pga den absolut sett höga risknivån. Min uppskattning av framgångschanserna i de respektive Fas II-studierna framgår av analysmaterial på denna sajt.Tobii

Det finns många olika triggers i eyetrackingbolaget Tobii, men placeringen bör ses på mycket lång sikt i första hand, t ex t o m 2021 då även Tobii Tech enligt målet ska visa vinst. Tobii har en potential att nå över 100 kr i kurs till år 2022, vilket bl a förutsätter att deras eyetracking slår igenom stort inom VR/AR och att den underliggande marknaden för headsets utvecklas ungefär i enligt med IDCs gällande flerårsprognoser. 


En utförlig text om Immunicum utan att det är en komplett analys finns i länken nedan. Angående framgångschansen har jag skrivit sedan länge att den är över 50 % i MERECA-studien enligt min bedömning. 
Mer preciserat anser jag i nuläget att sannolikheten för en ökad medianöverlevnad på minst 5 månader (vilket vore OK men det bör dessutom bli klart mer) i gruppen som får ilixadencel jämfört med kontrollgruppen är av mig bäst uppskattad till storleksordningen 70-80 % och 80-90 % för en måttligt - kraftigt ökad tumörspecifik CD8+ T-cellsinfiltration i tumörerna hos stor andel av patienterna som har behandlats med ilixadencel. 

Psykologiskt stärktes caset dessutom ytterligare nyligen av ledningsgruppens köp i slutet på maj för drygt 0.7 Mkr av teckningsoptioner till beräknat marknadsmässigt pris, och detta skedde bara några månader innan MERECA-utfallet ska presenteras första veckan i september 2019, vilket rimligen måste tolkas som att även Immunicums ledning ser en stor chans för framgångsrikt utfall i MERECA-studien. Det borde vara svårt att göra något annat om man är tillräckligt insatt i ilixadencels verkningsmekanism och den relaterade publicerade forskningen. Men någon garanti för framgång kan aldrig ges i sådana här sammanhang...


WntResearch

WntResearchs läkemedelskandidat Foxy-5 är riktad mot metastaseringsprocessen i bröst-, kolon- och prostatacancer dvs några av världens största cancerindikationer.
Ett första fungerande antimetastaseringsläkemedel vore givetvis revolutionerande eftersom metastaseringsprocessen orsakar omkring 90 % av dödsfallen i cancer. 
Spännande interimsdata för effekt av Foxy-5 i den pågående Fas II-studien väntas sommaren 2020.
Analyserande texter inkl länkar till värderingskalkyl, koloncancerforskning m m  finns här : 


ExpreS2ion Biotech Holding

Potentialen i främst ExpreS2ions joint venture AdaptVacs potentiellt revolutionerande VLP-teknologi men även i ExpreS2ions andra delägda läkemedelsprojekt kombinerat med ett mycket lågt noterat bolagsvärde gör att jag finner att en mycket långsiktig placering i ExpreS2ion är motiverad, se här..


.
.