Om Pudeln

Historik

Pudeln är en mycket gammal ras och rastyp som har funnits på kontinenten sedan länge och förmodligen uppstod i medelhavsländerna under tidig medeltid. Några släktingar som fortfarande finns kvar är Portugisisk vattenhund, Barbet och Irländsk vattenspaniel.

Pudeln användes ursprungligen som vattenapporterande hund. Den har också används till tryffelsök och som cirkushund. De mindre pudlarna användes tidigt främst till sällskap.

De mindre pudlarna avlades på 1800-talet fram från små exemplar av de stora. Tidigare hade man korsat med malteser och bichontyper för att få fram små pudlar, men därifrån återstår inget i nutid.

Pudeln har funnits i Sverige sedan 1800-talets slut. I början var alla Pudel, sedan delades de i liten och stor pudel. De flesta importerna kom på den tiden från kontinenten, framförallt Tyskland, men även från Frankrike. Detta mönster ändrades ganska tidigt under 1900-talet och det stora importlandet blev (ända in till 1900-talets slut ) Storbritannien.

År 1932 delades de små pudlarna in i liten pudel och dvärgpudel. Liten pudel döptes 1952 om till mellanpudel. Storleken toy godkändes fullt ut i Sverige 1990.

Pudlarna var under början av 1900-talet inte speciellt mångtaliga men populariteten för de mindre storlekarna steg under 1950- och 60-talen till att kulminera 1966 för dvärg (4315 dvärgpudlar registrerades) och 1963 för mellan (2057 mellanpudlar registrerades). De stora pudlarna höjde sina registreringsiffror ganska långsamt men började bli populärare under sent 1970-tal. Numer är fortfarande dvärgpudlarna flest men stor pudel har passerat mellanpudlarna i popularitet.

När den stora ökningen av de små pudlarna började, ökade importen naturligtvis också, det var länge ett mycket säljande argument att fadern var en engelsk import. Under 50- och 60-talet importerades mängder med framförallt hanhundar men även tikar. Alla större kennlar hade ett koppel importer. Under denna tid och också tidigare bedrevs ofta en mycket tät släktskapsavel. Många hundar kunde ha samma hund som både far, morfar och också mormorsfar. Man tog sina avelsmodeller från de brittiska och amerikanska kennlarna som ofta förespråkade inavel som den bästa metoden att få fram hundar som var mycket lika varandra.

Under 1970-talet och senare ökade antalet importer från USA kraftigt, de är dock till allra största delen i sin tur baserade på engelska importer. Under de senaste åren har antalet länder som vi importerar ifrån ökat med t.ex. Australien som ett ganska stort land men även kontinenten. Man bör nog nämna i detta sammanhang att den nordiska pudelaveln har varit mycket framgångsrik och många hundar har exporterats vilket gör att en hel del av de hundar som idag importeras har nordiska hundar nära i sina stamtavlor.

Nuläget

Dagens pudlar är oavsett storlek till stor del baserade på ganska sena importer, det finns mycket lite kvar av ”gamla svenska blodslinjer”. Detta gör att våra hundars hälsa, mentalitet, exteriör mm. delvis styrs av aveln i ursprungsländerna.

Idag har pudlarna ofta bra exteriör, men vissa detaljer såsom skuldervinklar, klena underkäkar, svansansättning och färgintensitet behöver förbättras generellt.

Pudeln skall enligt standarden vara intelligent, vaken och aktiv, ha ett harmoniskt sinnelag samt ge intryck av elegans och stolthet.

Pudelns mentalitet har förbättrats från de år på 60-talet då pudeln var som populärast och naturligtvis försämrades både mentalt och exteriört, eftersom ”allt” avlades på.

De flesta pudlar idag motsvarar till stor del standardens krav. Vad gäller MH är det mycket få pudlar av de mindre storlekarna som är beskrivna, undantaget mellan som har ca 90 beskrivna. Bland de stora pudlarna är ca 200 beskrivna.

Pudelns användningsområde är mycket stort, från sällskapshund till de mest skiftande aktiviteter. Pudlar deltar bl.a. i lydnadsprov, agility, bruksprov (mest spår och sök, men även bevakning och räddning), viltspår samt så finns det en del pudlar som är tjänstehundar, främst ledarhundar och assistenshundar.

(Texten är hämtad på Pudelklubbens hemsida)