Start

På den här gården har det funnits mjölk-kor ända sedan 1870. Antalet kor har ökat med åren och idag finns 45 kor och lika mycket rekrytering. I perioder har det på gården även funnits höns av olika raser, finulls får och några grisar.

Mellan åren 1993-2014 bedrevs avel av nordsvensk brukshäst i liten skala. Våren 2015 upphörde hästverksamheten helt.