Gitarrackord


Ackord Fmmaj7 för vänsterhänta

Ackord Fmmaj7

Ackord Fmmaj7 För vänsterhänta!
( 0 1 1 3 x x )

Ackord Fmmaj7
Alternativ. 2
Ackord Fmmaj7 alternativ 2 För vänsterhänta!
( x 1 1 2 x 1 )

Ackord Fmmaj7
Alternativ. 3
Ackord Fmmaj7 alternativ 3 För vänsterhänta!
( x 13 13 14 x 13 )

 


Visa ackordet Fmmaj7 för piano      

Välj en ackordtyp för vänsterhänta: (Färgning)

Välj ett ackord för vänsterhänta: (Välj sedan färgningar)


C
C#/Db
D
D#/Eb
E
F
F#/Gb
G
G#/Ab
A
A#/Bb
B

Visa för högerhänta
Denna kalkulator kan du använda för att hitta delay tids inställning till din gitarreffekt eko pedal..   ->