Gitarrackord


Ackord F för vänsterhänta för gitarr. Variant 3

Ackord F
Alternativ. 3
Ackord F alternativ 3 För vänsterhänta!
( 5 6 5 7 8 x )

 


Visa ackordet F för piano      

Välj en ackordtyp för vänsterhänta: (Färgning)

Välj ett ackord för vänsterhänta: (Välj sedan färgningar)


C
C#/Db
D
D#/Eb
E
F
F#/Gb
G
G#/Ab
A
A#/Bb
B

Visa för högerhänta
Denna kalkulator kan du använda för att hitta delay tids inställning till din gitarreffekt eko pedal..   ->