Gitarrackord


Ackord E13 för vänsterhänta

Ackord E13

Ackord E13 För vänsterhänta!
( 9 7 7 6 7 x )

Ackord E13
Alternativ. 2
Ackord E13 alternativ 2 För vänsterhänta!
( 9 9 11 12 x 12 )

Ackord E13
Alternativ. 3
Ackord E13 alternativ 3 För vänsterhänta!
( 2 2 1 0 x 0 )

 


Visa ackordet E13 för piano      

Välj en ackordtyp för vänsterhänta: (Färgning)

Välj ett ackord för vänsterhänta: (Välj sedan färgningar)


C
C#/Db
D
D#/Eb
E
F
F#/Gb
G
G#/Ab
A
A#/Bb
B

Visa för högerhänta
Denna kalkulator kan du använda för att hitta delay tids inställning till din gitarreffekt eko pedal..   ->