Gitarrackord


Ackord D#/Ebm9 för vänsterhänta

Ackord D#/Ebm9

Ackord D#/Ebm9 För vänsterhänta!
( x 6 6 4 6 x )

Ackord D#/Ebm9
Alternativ. 2
Ackord D#/Ebm9 alternativ 2 För vänsterhänta!
( x x 10 11 9 11 )

Ackord D#/Ebm9
Alternativ. 3
Ackord D#/Ebm9 alternativ 3 För vänsterhänta!
( 1 2 3 1 x x )

 


Visa ackordet D#/Ebm9 för piano      

Välj en ackordtyp för vänsterhänta: (Färgning)

Välj ett ackord för vänsterhänta: (Välj sedan färgningar)


C
C#/Db
D
D#/Eb
E
F
F#/Gb
G
G#/Ab
A
A#/Bb
B

Visa för högerhänta
Gitarrstämmare i din mobiltelefon   ->