Gitarrackord


Ackord A#/Bbmaj7 för vänsterhänta

Ackord A#/Bbmaj7

Ackord A#/Bbmaj7 För vänsterhänta!
( 1 3 2 3 1 x )

Ackord A#/Bbmaj7
Alternativ. 2
Ackord A#/Bbmaj7 alternativ 2 För vänsterhänta!
( 10 10 10 8 x x )

Ackord A#/Bbmaj7
Alternativ. 3
Ackord A#/Bbmaj7 alternativ 3 För vänsterhänta!
( 5 6 7 8 x x )

Ackord A#/Bbmaj7
Alternativ. 4
Ackord A#/Bbmaj7 alternativ 4 För vänsterhänta!
( 10 10 10 9 x x )

 


Visa ackordet A#/Bbmaj7 för piano      

Välj en ackordtyp för vänsterhänta: (Färgning)

Välj ett ackord för vänsterhänta: (Välj sedan färgningar)


C
C#/Db
D
D#/Eb
E
F
F#/Gb
G
G#/Ab
A
A#/Bb
B

Visa för högerhänta
Denna kalkulator kan du använda för att hitta delay tids inställning till din gitarreffekt eko pedal..   ->