Skalor


Sök ackord som innehåller vissa toner

Välj toner: (ackord som matchar visas nedan)

Visa ESS toner

Visar ackord som innehåller: C#

C 7-5aug5-9aug9
C 7-9
C 7-9-13
C 7aug-9
C moll7-9
C# dur
C# moll
C# aug
C# dim
C# dim7
C# sus2
C# sus4
C# 5
C# -5
C# 6
C# 6add9
C# moll6
C# moll6add9
C# 6sus4
C# 7
C# 7-5
C# 7-5aug5-9aug9
C# 7-9
C# 7-9-13
C# 7-10
C# 7-10-13
C# 7add11
C# 7add13
C# 7aug
C# 7aug9
C# 7aug-9
C# 7aug11
C# 7maj5
C# maj7
C# maj7add11
C# maj7add13
C# maj7sus4
C# moll7
C# moll7add11
C# moll7add13
C# moll7-5
C# moll7-9
C# moll7aug5
C# mollmaj7
C# mollmaj7add11
C# mollmaj7add13
C# 7sus4
C# 9
C# 9-13
C# 9aug11
C# 9sus4
C# add9
C# maj9
C# moll9
C# molladd9
C# maj9sus4
C# mollmaj9
C# 11
C# maj11
C# moll11
C# mollmaj11
C# 13
C# maj13
C# moll13
C# mollmaj13
C# ø7
D maj7
D maj7add11
D maj7add13
D maj7sus4
D mollmaj7
D mollmaj7add11
D mollmaj7add13
D maj9
D maj9sus4
D mollmaj9
D maj11
D mollmaj11
D maj13
D mollmaj13
D# 7
D# 7-5
D# 7-5aug5-9aug9
D# 7-9
D# 7-9-13
D# 7-10
D# 7-10-13
D# 7add11
D# 7add13
D# 7aug
D# 7aug9
D# 7aug-9
D# 7aug11
D# 7maj5
D# moll7
D# moll7add11
D# moll7add13
D# moll7-5
D# moll7-9
D# moll7aug5
D# 7sus4
D# 9
D# 9-13
D# 9aug11
D# 9sus4
D# moll9
D# 11
D# moll11
D# 13
D# moll13
D# ø7
E dim7
E 6
E 6add9
E moll6
E moll6add9
E 6sus4
E 7add13
E maj7add13
E moll7add13
E mollmaj7add13
E 13
E maj13
E moll13
E mollmaj13
F aug
F 7-5aug5-9aug9
F 7-9-13
F 7-10-13
F 7aug
F 7aug-9
F 7maj5
F moll7aug5
F 9-13
F# dur
F# moll
F# sus2
F# sus4
F# 5
F# 6
F# 6add9
F# moll6
F# moll6add9
F# 6sus4
F# 7
F# 7-9
F# 7-9-13
F# 7-10
F# 7-10-13
F# 7add11
F# 7add13
F# 7aug9
F# 7aug11
F# maj7
F# maj7add11
F# maj7add13
F# maj7sus4
F# moll7
F# moll7add11
F# moll7add13
F# moll7-9
F# mollmaj7
F# mollmaj7add11
F# mollmaj7add13
F# 7sus4
F# 9
F# 9-13
F# 9aug11
F# 9sus4
F# add9
F# maj9
F# moll9
F# molladd9
F# maj9sus4
F# mollmaj9
F# 11
F# maj11
F# moll11
F# mollmaj11
F# 13
F# maj13
F# moll13
F# mollmaj13
G dim
G dim7
G -5
G 7-5
G 7-5aug5-9aug9
G 7aug11
G moll7-5
G 9aug11
G ø7
G# sus4
G# 6sus4
G# 7add11
G# maj7add11
G# maj7sus4
G# moll7add11
G# mollmaj7add11
G# 7sus4
G# 9sus4
G# maj9sus4
G# 11
G# maj11
G# moll11
G# mollmaj11
G# 13
A dur
A aug
A -5
A 6
A 6add9
A 7
A 7-5
A 7-5aug5-9aug9
A 7-9
A 7-9-13
A 7-10
A 7-10-13
A 7add11
A 7add13
A 7aug
A 7aug9
A 7aug-9
A 7aug11
A 7maj5
A maj7
A maj7add11
A maj7add13
A 9
A 9-13
A 9aug11
A add9
A maj9
A 11
A maj11
A 13
A maj13
A# moll
A# dim
A# dim7
A# moll6
A# moll6add9
A# 7-5aug5-9aug9
A# 7-10
A# 7-10-13
A# 7aug9
A# moll7
A# moll7add11
A# moll7add13
A# moll7-5
A# moll7-9
A# moll7aug5
A# mollmaj7
A# mollmaj7add11
A# mollmaj7add13
A# moll9
A# molladd9
A# mollmaj9
A# moll11
A# mollmaj11
A# moll13
A# mollmaj13
A# ø7
B sus2
B 6add9
B moll6add9
B 9
B 9-13
B 9aug11
B 9sus4
B add9
B maj9
B moll9
B molladd9
B maj9sus4
B mollmaj9
B 11
B maj11
B moll11
B mollmaj11
B 13
B maj13
B moll13
B mollmaj13
 
Här hittar du alla ackord till gitarr och piano   ->