Skalor


Skala C moll: C - D - Eb - F - G - Ab - Bb - C -

Visa ackord som passar till C Moll skala <- Klicka!

Visa skala C Moll på en gitarr   Visa skala C Moll på ett piano

Transponera skala C moll
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg upp
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg ner

Tillbaks


Visa den här skalan med ISS toner (C Moll)