Skalor


Skala G harmonisk dur transponerad till skala A# harmonisk dur:
A# - C - D - D# - F - F# - A - A# -

Visa ackord som passar till A# Harmonisk dur skala <- Klicka!

Visa skala A# Harmonisk dur på en gitarr   Visa skala A# Harmonisk dur på ett piano

Transponera skala A# harmonisk dur
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg upp
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg ner

Tillbaks


Visa den här skalan med ESS toner (Bb Harmonisk dur)