Skalor


Skala G dur transponerad till skala D dur:
D - E - Gb - G - A - B - Db - D -

Visa ackord som passar till D Dur skala <- Klicka!

Visa skala D Dur på en gitarr   Visa skala D Dur på ett piano

Transponera skala D dur
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg upp
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg ner

Tillbaks


Visa den här skalan med ISS toner (D Dur)