Skalor


Skala G# ren moll transponerad till skala F ren moll:
F - G - G# - A# - C - C# - D# - F -

Visa ackord som passar till F Ren moll skala <- Klicka!

Visa skala F Ren moll på en gitarr   Visa skala F Ren moll på ett piano

Transponera skala F ren moll
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg upp
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg ner

Tillbaks


Visa den här skalan med ESS toner (F Ren moll)