Skalor


Skala G# ren moll transponerad till skala A# ren moll:
A# - C - C# - D# - F - F# - G# - A# -

Visa ackord som passar till A# Ren moll skala <- Klicka!

Visa skala A# Ren moll på en gitarr   Visa skala A# Ren moll på ett piano

Transponera skala A# ren moll
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg upp
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg ner

Tillbaks


Visa den här skalan med ESS toner (Bb Ren moll)