Skalor


Skala G# ren moll transponerad till skala A ren moll:
A - B - C - D - E - F - G - A -

Visa ackord som passar till A Ren moll skala <- Klicka!

Visa skala A Ren moll på en gitarr   Visa skala A Ren moll på ett piano

Transponera skala A ren moll
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg upp
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg ner

Tillbaks


Visa den här skalan med ESS toner (A Ren moll)