Skalor


Skala G# ren moll transponerad till skala G ren moll:
G - A - A# - C - D - D# - F - G -

Visa ackord som passar till G Ren moll skala <- Klicka!

Visa skala G Ren moll på en gitarr   Visa skala G Ren moll på ett piano

Transponera skala G ren moll
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg upp
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg ner

Tillbaks


Visa den här skalan med ESS toner (G Ren moll)