Skalor


Skala G# kromatisk transponerad till skala A kromatisk:
A - A# - B - C - C# - D - D# - E - F - F# - G - G# - A -

Visa ackord som passar till A Kromatisk skala <- Klicka!

Visa skala A Kromatisk på en gitarr   Visa skala A Kromatisk på ett piano

Transponera skala A kromatisk
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg upp
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg ner

Tillbaks


Visa den här skalan med ESS toner (A Kromatisk)