Skalor


Skala G# kromatisk transponerad till skala C kromatisk:
C - C# - D - D# - E - F - F# - G - G# - A - A# - B - C -

Visa ackord som passar till C Kromatisk skala <- Klicka!

Visa skala C Kromatisk på en gitarr   Visa skala C Kromatisk på ett piano

Transponera skala C kromatisk
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg upp
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg ner

Tillbaks


Visa den här skalan med ESS toner (C Kromatisk)