Skalor


Skala G# kromatisk transponerad till skala E kromatisk:
E - F - F# - G - G# - A - A# - B - C - C# - D - D# - E -

Visa ackord som passar till E Kromatisk skala <- Klicka!

Visa skala E Kromatisk på en gitarr   Visa skala E Kromatisk på ett piano

Transponera skala E kromatisk
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg upp
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg ner

Tillbaks


Visa den här skalan med ESS toner (E Kromatisk)