Skalor


Skala G# hel/halvton transponerad till skala D# hel/halvton:
D# - F - F# - G# - A - B - C - D - D# -

Visa ackord som passar till D# Hel/halvton skala <- Klicka!

Visa skala D# Hel/halvton på en gitarr   Visa skala D# Hel/halvton på ett piano

Transponera skala D# hel/halvton
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg upp
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg ner

Tillbaks


Visa den här skalan med ESS toner (Eb Hel/halvton)