Skalor


Skala G# hel/halvton transponerad till skala B hel/halvton:
B - C# - D - E - F - G - G# - A# - B -

Visa ackord som passar till B Hel/halvton skala <- Klicka!

Visa skala B Hel/halvton på en gitarr   Visa skala B Hel/halvton på ett piano

Transponera skala B hel/halvton
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg upp
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg ner

Tillbaks


Visa den här skalan med ESS toner (B Hel/halvton)