Skalor


Skala G# hel/halvton transponerad till skala C hel/halvton:
C - D - D# - F - F# - G# - A - B - C -

Visa ackord som passar till C Hel/halvton skala <- Klicka!

Visa skala C Hel/halvton på en gitarr   Visa skala C Hel/halvton på ett piano

Transponera skala C hel/halvton
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg upp
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg ner

Tillbaks


Visa den här skalan med ESS toner (C Hel/halvton)