Skalor


Skala G# hel/halvton transponerad till skala E hel/halvton:
E - F# - G - A - A# - C - C# - D# - E -

Visa ackord som passar till E Hel/halvton skala <- Klicka!

Visa skala E Hel/halvton på en gitarr   Visa skala E Hel/halvton på ett piano

Transponera skala E hel/halvton
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg upp
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg ner

Tillbaks


Visa den här skalan med ESS toner (E Hel/halvton)