Skalor


Skala G# hel/halvton transponerad till skala F hel/halvton:
F - G - G# - A# - B - C# - D - E - F -

Visa ackord som passar till F Hel/halvton skala <- Klicka!

Visa skala F Hel/halvton på en gitarr   Visa skala F Hel/halvton på ett piano

Transponera skala F hel/halvton
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg upp
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg ner

Tillbaks


Visa den här skalan med ESS toner (F Hel/halvton)