Skalor


Skala G# hel/halvton transponerad till skala G hel/halvton:
G - A - A# - C - C# - D# - E - F# - G -

Visa ackord som passar till G Hel/halvton skala <- Klicka!

Visa skala G Hel/halvton på en gitarr   Visa skala G Hel/halvton på ett piano

Transponera skala G hel/halvton
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg upp
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg ner

Tillbaks


Visa den här skalan med ESS toner (G Hel/halvton)