Skalor


Skala F dur transponerad till skala Bb dur:
Bb - C - D - Eb - F - G - A - Bb -

Visa ackord som passar till Bb Dur skala <- Klicka!

Visa skala Bb Dur på en gitarr   Visa skala Bb Dur på ett piano

Transponera skala Bb dur
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg upp
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg ner

Tillbaks


Visa den här skalan med ISS toner (A# Dur)