Skalor


Skala F# harmonisk dur transponerad till skala A harmonisk dur:
A - B - C# - D - E - F - G# - A -

Visa ackord som passar till A Harmonisk dur skala <- Klicka!

Visa skala A Harmonisk dur på en gitarr   Visa skala A Harmonisk dur på ett piano

Transponera skala A harmonisk dur
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg upp
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg ner

Tillbaks


Visa den här skalan med ESS toner (A Harmonisk dur)