Skalor


Skala E moll transponerad till skala B moll:
B - C# - D - E - F# - G - A - B -

Visa ackord som passar till B Moll skala <- Klicka!

Visa skala B Moll på en gitarr   Visa skala B Moll på ett piano

Transponera skala B moll
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg upp
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg ner

Tillbaks


Visa den här skalan med ESS toner (B Moll)