Skalor


Skala E moll transponerad till skala D moll:
D - E - F - G - A - A# - C - D -

Visa ackord som passar till D Moll skala <- Klicka!

Visa skala D Moll på en gitarr   Visa skala D Moll på ett piano

Transponera skala D moll
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg upp
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg ner

Tillbaks


Visa den här skalan med ESS toner (D Moll)