Skalor


Skala E moll transponerad till skala G moll:
G - A - A# - C - D - D# - F - G -

Visa ackord som passar till G Moll skala <- Klicka!

Visa skala G Moll på en gitarr   Visa skala G Moll på ett piano

Transponera skala G moll
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg upp
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg ner

Tillbaks


Visa den här skalan med ESS toner (G Moll)