Skalor


Skala E moll transponerad till skala A moll:
A - B - C - D - E - F - G - A -

Visa ackord som passar till A Moll skala <- Klicka!

Visa skala A Moll på en gitarr   Visa skala A Moll på ett piano

Transponera skala A moll
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg upp
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg ner

Tillbaks


Visa den här skalan med ESS toner (A Moll)