Skalor


Skala D hel/halvton transponerad till skala A hel/halvton:
A - B - C - D - D# - F - F# - G# - A -

Visa ackord som passar till A Hel/halvton skala <- Klicka!

Visa skala A Hel/halvton på en gitarr   Visa skala A Hel/halvton på ett piano

Transponera skala A hel/halvton
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg upp
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg ner

Tillbaks


Visa den här skalan med ESS toner (A Hel/halvton)