Skalor


Skala D hel/halvton transponerad till skala C# hel/halvton:
C# - D# - E - F# - G - A - A# - C - C# -

Visa ackord som passar till C# Hel/halvton skala <- Klicka!

Visa skala C# Hel/halvton på en gitarr   Visa skala C# Hel/halvton på ett piano

Transponera skala C# hel/halvton
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg upp
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg ner

Tillbaks


Visa den här skalan med ESS toner (Db Hel/halvton)