Skalor


Skala D# ren moll transponerad till skala E ren moll:
E - F# - G - A - B - C - D - E -

Visa ackord som passar till E Ren moll skala <- Klicka!

Visa skala E Ren moll på en gitarr   Visa skala E Ren moll på ett piano

Transponera skala E ren moll
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg upp
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg ner

Tillbaks


Visa den här skalan med ESS toner (E Ren moll)