Skalor


Skala D# ren moll transponerad till skala D ren moll:
D - E - F - G - A - A# - C - D -

Visa ackord som passar till D Ren moll skala <- Klicka!

Visa skala D Ren moll på en gitarr   Visa skala D Ren moll på ett piano

Transponera skala D ren moll
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg upp
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg ner

Tillbaks


Visa den här skalan med ESS toner (D Ren moll)