Skalor


Skala C ren moll transponerad till skala C# ren moll:
C# - D# - E - F# - G# - A - B - C# -

Visa ackord som passar till C# Ren moll skala <- Klicka!

Visa skala C# Ren moll på en gitarr   Visa skala C# Ren moll på ett piano

Transponera skala C# ren moll
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg upp
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg ner

Tillbaks


Visa den här skalan med ESS toner (Db Ren moll)