Skalor


Skala C# lydisk förminskad transponerad till skala D# lydisk förminskad:
D# - F - F# - A - A# - C - D - D# -

Visa ackord som passar till D# Lydisk förminskad skala <- Klicka!

Visa skala D# Lydisk förminskad på en gitarr   Visa skala D# Lydisk förminskad på ett piano

Transponera skala D# lydisk förminskad
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg upp
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg ner

Tillbaks


Visa den här skalan med ESS toner (Eb Lydisk förminskad)