Skalor


Skala Bb harmonisk dur transponerad till skala Ab harmonisk dur:
Ab - Bb - C - Db - Eb - E - G - Ab -

Visa ackord som passar till Ab Harmonisk dur skala <- Klicka!

Visa skala Ab Harmonisk dur på en gitarr   Visa skala Ab Harmonisk dur på ett piano

Transponera skala Ab harmonisk dur
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg upp
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg ner

Tillbaks


Visa den här skalan med ISS toner (G# Harmonisk dur)