Bilder till hemsida, blogg, twitter, wp mm   -> 
mRNA-data

PhD Ann-Cathrin Engwall beskrev efteråt i "uppriktiga ordalag" 
varför aktiemarknaden sannolikt fick en indirekt bekräftelse genom WntResearchs presentation 17 oktober om farhågorna att CSO Tommy Andersson och bolaget inte hade tillräckliga bevis för att Foxy-5 nådde fram och signalerade relevant i Fas Ib-studien :


"Jag lyssnade på Wnts presentation i går kväll under Aktiedagen i Stockholm. En stor eloge till Tommy för att han äntligen gav ett slags indirekt besked på att man inte har några konklusiva genuttrycksdata på att Foxy-5 når fram till cancercellerna i Fas-Ib studiens patienter och påverkar dem. Han förklarade att det sannolikt beror på att när man tar prov från en biopsi så har man en multiklonal dvs cancerceller av olika typer. Det gör att det kan vara svårt att studera skillnaden i genutryck mellan två olika tillfällen av alla gener eftersom cellerna från olika kloner kan ha olika genuttryck från början och att proverna kan ha olika sammansättning sinsemellan det gör att det som är relevant kan försvinna i ett brus. 

Detta kan innebära att de tidigare redovisade resultatet där de tio mest uppreglerade generna som man klumpar ihop faktisk i hög grad är irrelevanta och är olika mellan individer och provtillfällen. Personligen så skulle jag istället välja att mäta några mekanistiskt relevanta utvalda gener specifikt för att försöka analysera om Foxy-5 påverkar cancercellerna via Fzd5 receptorn eftersom det minskar komplexiteten och ökar känsligheten i analysen.

Det jag inte kan förstå dock är behovet att dölja denna relevanta information och därigenom bidra till spekulation och osäkerhet. Sanningen kommer förr eller senare fram och det är kontraproduktivt att försöka dölja något eftersom när saker inte stämmer logiskt så bearbetar man detta längre och det fastnar därför bättre i minnet. 

Jag och min man Bo Engwall har sedan en tid insett att resultaten från genuttrycksanalysen med stor sannolikhet inte varit relevanta men det är inte det som fått oss att tappa förtroendet utan det är hur ledningen mörkat informationen med långsökta argument. 

Förre VD Henrik Lawaetz hade tidigare lovat att informationen skulle tillkännages för att sedan helt plötsligt avgå från sin post utan någon egentlig förklaring. Detta kontraproduktiva agerande är ett dåligt betyg för företagets strategiska ledning! Jag har tyvärr dålig erfarenhet av hemlighetsmakeri av den här typen vilket nästan alltid avser att dölja brister."