Intervju Lars Hedberg

INTERVJU MED LARS HEDBERG; TRISS MAGNUMS KONSTRUKTÖR

 (Januari/Februari 2013) 


Hej Lars. Jag har är glad att Du ställer upp på en liten intervju för Triss Magnum Klubben. Hur kom det sig att Du började rita båtar? Är Du född och uppvuxen vid havet? 

Mitt intresse väcktes, när jag som barn tillbringade mina sommrar på ett båtvarv på Runmarö, i Stockholms skärgård. Så när jag nu tittade på hemsidan kände jag historiens vingslag då jag läste om vårträffen i Norrviken. Under 40- och början av 50-talet bodde jag och min syster under sommrarna på Runmarö hos Allan och Greta Rudén. Allan drev varvet längst in i Södersundaviken, vid kanalen och var även SXK´s hamnkapten i Norrviken. 

Var Triss Magnum den av de första segelbåten Du ritade?

Nej, Triss Magnum var inte något förstlingsverk. Jag hade ritat flera andra segelbåtar tidigare. Jag var vid tillfället anställd vid ABC-fabrikerna i Kungälv. Båten kom till genom att Volvo-Fritids ledning ville tillverka en ny segelbåt men satte 6m som en översta gräns. Målet var därför att inom det segment där vi var verksamma, göra bästa möjliga segelbåt under 6m längd. 

Jag gissar att när en konstruktion går till produktion så måste vissa konstruktionsdetaljer ge vika av kommersiell hänsyn. Var det så med Magnumen och minns Du i så fall vilka? 

Som vid all båtkonstruktion är det en mängd olika krav som skall tillfredställas. Konstruktörens uppgift är att möta kraven på ett optimalt sätt. Det går inte att plocka fram några enskilda detaljer. 

Du har, vad jag förstått, jobbat nära Pelle Pettersson som ligger bakom Maxibåtarna. Vissa detaljer från Magnumen känner man ju igen på de första mindre Maxibåtarna. Flushdäck, ventiler i de uppdragna skrovsidorna mm. Var det Du som influerade Maxibåtarna eller har Magnumen lånat sina drag därifrån? 

Ofta ligger vissa ideer och influenser ”i tiden”. Jag hade tidigare ritat om Stortrissen. Det fanns även tyska, franska båtar, samt engelska JOG-båtar. LA- kryssare och Flush-däckade kostrar hade ju funnits länge. 

Jag har hört att akterskeppet kom att ändras; stämmer det? 

Ja, dina funderingar kring akterskeppet är riktiga. Akterskeppet är ändrat, och har på senare båtar gjorts något fylligare. Detta skedde efter att jag slutat på Jofa, och kan ha varit befogat för att förbättra lastförmågan akteröver, kanske med en utombordare och ankarutrustning. I hård vind och vid motorgång har det fömodligen varit till fördel. I lättare vind och medelvind kan ursprungslinjerna vara snabbare. Jag vet inte från vilket båtnummer ändringen gjordes, men båtar med det orangefärgade skrovet har ursprungslinjerna. 

Förutom Triss Magnum har Du ju konstruerat Forgus båtarna i lite olika storlekar. Flera av dessa seglar på de ”stora haven” och är kända för sin sjöduglighet och kan väl betraktas som synnerligen styva. Skulle Du betrakta Magnumen, trots sin litenhet, som styv? 

Genom sin bredd och kölvikt är Magnumen relativt styv, men den är inte i första hand avsedd för havssegling. Att i lämpligt sommarväder ta sig till Finland eller Danmark är knappast något problem. Dock gäller som vid all längre segling kraven: 1) Besättningen 2) Rigg och segel 3) Båten och dess skick. 

Magnumen kom på 70-talet och, gissar jag, speglade den tidens önskemål. Bortsett från att önskemålen är annorlunda idag – och båtarna blivit mycket större – är det något som Du skulle vilja ha ändrat på i designen, som Du inte är helt nöjd med, om Magnumen skulle gå i produktion idag?
 
Det finns det säkert. Om jag seglade båten idag skulle jag säkert finna saker att ändra på. 

Du har, vad jag förstår, idag en del uppdrag för Heymanyachts - en Designgrupp av väldigt exklusiva och ganska ”extrema” segelbåtar. Dessförinnan har Du jobbat på Nimbus med motorbåtar. Vad klappar Ditt hjärta mest för, segelbåtar eller motorbåtar? 

Jag är nog mest intresserad av segelbåtar, men olika skeden i tillvaron ger ju olika motiv för val av båt. 

Har Du själv seglat en Triss Magnum i större omfattning? 

I samband med att båten togs fram seglade jag Magnumen en del, men inte senare. Jag är fortfarande på sjön och har nu en Maxi 84. I somras seglade jag dessutom med andra båtar. Bl a Saltsjöbaden - Göteborg via Visby, Sydkusten, Anholt respektive Dublin - Hällevikstrand, via Caledoniakanalen. 

Är det något som Du själv skulle vilja tillägga angående Triss Magnumen? 

Jag tycker det är trevigt att det fortfarande finns ett intresse kring båten. 

Då ber jag att få tacka Dig för intervjun. Jag såg att Du för två år sedan blev utsedd till ständig medlem i GKSS. Förvisso inte lika ärofyllt, men vi är likväl glada att kunna utse Dig till hedersmedlem också i Triss Magnum klubben. 

Tack. Jag tackar så mycket för utnämningen.