Informationsblad

Skriv gärna ut detta lilla informationsblad och ta med på seglingen så att Du kan ge det till Triss Magnum seglare Du möter

------------------------------------klipp av här--------------------------------------------

Triss Magnum Klubben


Vill Du bli medlem så maila följande uppgifter till

 
trissmagnum@live.se

Namn 
Hemmahamn (adress behövs inte 
om Du har en aktiv email) 
Båtnr 
Båtnamn Triss Magnum Klubben syftar till att öka kännedom om båten, ge medlemmarna möjlighet att byta erfarenheter och förmedla tips. Klubben har en hemsida www.21639.infoom.se där båten och klubben presenteras och genom vilken Du kan komma i kontakt med andra Triss Magnum ägare. Klubben har också som syfte att ordna segelträffar så att Triss Magnumägarna kan träffas under gemytliga former. Medlemskapet är än så länge gratis. 
Hjärtligt välkommen