Länkar

Schackförbund som Spiddekagan SK tillhör

 

Schackförbund på riksnivå inom norden

Internationellt

 

Schackklubbar & Övriga schacklänkar