Lokal

Vi är flexibla vad gäller lokal beroende på om vi har vanlig klubbträff eller seriespel. Vi träffas ofta hemma hos varandra eller på café, alternativt i lokaler på Folkets Hus på Limhamn. Vi har även tillgång till alternativa lokaler för större evenemang. Ofta bestämmer vi lokal från gång till gång.