Stenspräckning med kil

Här spräcks det stenblock med hjälp av Stenkilar och kilbleck...
Ena halvan av stenen blev en fin runsten, sista bilden.

2 nya bilder där en bit berg spräcks bort med 2 kilar...

Name: stenblock.jpg Width: 518px Height: 389px
Name: kilar.jpg Width: 518px Height: 389px Name: delat_stenblock.jpg Width: 518px Height: 389px
Name: runsten.jpg Width: 518px Height: 389px

Name: berg_kil.jpg Width: 518px Height: 389px
Name: berg_kilar.jpg Width: 518px Height: 389px 

Berghäll med spräckkilar
Name: kilar_i_berg.jpg Width: 518px Height: 389px

Spräckt berghäll
Name: sprackt_berg.jpg Width: 518px Height: 361px spräckKil och bläck
Name: sprackkil_black.jpg Width: 518px Height: 1054px  

 Spräckkil Spräckkilar Stenspräckkilar Kilbleck kil bleck