Grankotte

Grankotte som gror, en dag i september.