Styrelsen

Ordförande

Stefan Bergström                                070-659 18 17
                                                            stefan.bergstrom@live.se

Sekreterare

Björn Vincent                                     070-692 12 69

Kassör

Johny Söderberg                                 070-623 03 44

Ledamot / vice ordförande

Lars Söderholm                                   070-536 65 59    
                                                            famsoderholm@telia.com

Ledamot / vice sekreterare

Sören Persson                                      076-821 33 55

Ledamöter

Roland Falkensson                            070-579 80 75                                  

Stellan Hägglund                    070-351 01 87                  

Auktionsansvariga (värderar och köper in samlingar)

Stefan Bergström                           070-659 18 17
                                                            stefan.bergstrom@live.se

Lars Söderholm                           070-536 65 59    
                                                            famsoderholm@telia.com


      

                              E-post till klubben nolamyntklubb@live.se